top of page
cloud-computing-banner-background-smart-city.png

IOT SOLUTIONS

IOT Solutions

ระบบ IoT โดยทั่วไปทำงานด้วยการรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์ โดยระบบ IoT มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่

อุปกรณ์อัจฉริยะ

 อุปกรณ์ต่างๆ โทรทัศน์ กล้องรักษาความปลอดภัยหรือ อุปกรณ์ออกกำลังกายที่มีความสามารถในการประมวลผลซึ่งรวบรวมข้อมูลจากสภาพแวดล้อม

ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้หรือรูปแบบการใช้งานและสื่อสารข้อมูลดังกล่าวผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังและจากแอปพลิเคชัน IoT

แอปพลิเคชัน IoT

 ชุดของบริการและซอฟต์แวร์ที่ผสานรวมข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์  IoT ต่างๆโดยใช้เทคโนโลยี Machine learningหรือปัญญาประดิษฐ์(AI)เพื่อวิเคราห์ข้อมูลนี้และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดจากนั้นจะสื่อสารการตัดสินใจเหล่านี้กลับไปยังอุปกรณ์ IoT และอุปกรณ์ IoT จะตอบสนองต่อข้อมูลที่ได้รับอย่างชาญฉลาด 

ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก

คุณสามารถจัดการอุปกรณ์ IoT หรือฟีตอุปกรณ์ได้ผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก โดยตัวอย่างทั่วไป ได้แก่ แอปพลิเคชันมือถือหรือเว็บไซต์ที่สามารถใช้เพื่อลงทะเบียนและควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะได้

ตัวอย่างของอุปกรณ์ IoT มีอะไรบ้าง
รถยนต์ที่เชื่อมต่อถึงกัน

มีหลายวิธีที่ยานพาหนะต่างๆ เช่น รถยนต์ สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งอาจเป็นการเชื่อมต่อผ่านกล้องติดรถยนต์อัจฉริยะ ระบบแสดงผลในตัวรถ หรือแม้แต่เกตเวย์ที่เชื่อมต่อถึงกันของยานพาหนะ โดยจะรวบรวมข้อมูลจากคันเร่ง เบรก มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดระยะทาง ล้อ และถังเชื้อเพลิง เพื่อเฝ้าติดตามประสิทธิภาพของผู้ขับขี่และความสมบูรณ์ของยานพาหนะ รถยนต์ที่เชื่อมต่อถึงกันมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย ได้แก่

  • การเฝ้าติดตามกลุ่มรถยนต์ให้เช่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและลดต้นทุน

  • การช่วยให้ผู้ปกครองติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของบุตรหลาน

  • การแจ้งเตือนให้เพื่อนและครอบครัวทราบโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถชน

  • การคาดการณ์และการยับยั้งความจำเป็นในการบำรุงรักษายานพาหนะ

อาคารอัจฉริยะ

อาคารต่างๆ เช่น วิทยาเขตของวิทยาลัยและอาคารพาณิชย์ใช้แอปพลิเคชัน IoT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยคุณสามารถใช้อุปกรณ์ IoT ในอาคารอัจฉริยะเพื่อดำเนินการต่างๆ ได้แก่

  • การลดการใช้พลังงาน

  • การลดต้นทุนการบำรุงรักษาให้ต่ำลง

  • การใช้พื้นที่ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบบริหารจัดการและควบคุมระบบพลังงานในอาคาร

Building Energy Management System

ภาพถ่ายหน้าจอ 2566-09-29 เวลา 17.37.59.png
ภาพถ่ายหน้าจอ 2566-09-29 เวลา 17.39.39.png

IoT มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไรบ้าง

  • เร่งสร้างนวัตกรรม

อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อค้นพบโอกาสใหม่ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจสามารถสร้างแคมเปญโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายได้อย่างชัดเจนโดยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า

  • เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึกและการดำเนินการด้วย AI และ ML

ข้อมูลที่รวบรวมและแนวโน้มในอดีตสามารถนำมาใช้เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคตได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจับคู่ข้อมูลการรับประกันกับข้อมูลที่รวบรวมโดย IoT เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์ในการบำรุงรักษาได้ ซึ่งสามารถใช้เพื่อให้บริการลูกค้าในเชิงรุกและสร้างความเชื่อถือของลูกค้า

  • เพิ่มความปลอดภัย

การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและทางกายภาพอย่างต่อเนื่องสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงประสิทธิผล และลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่รวบรวมจากการเฝ้าติดตามในสถานที่สามารถรวมเข้ากับข้อมูลเวอร์ชันฮาร์ดแวร์และเฟิร์มแวร์เพื่อกำหนดเวลาการอัปเดตระบบโดยอัตโนมัติได้

bottom of page